Teşvikler

Mali Avantajlar

 • %100 Vergi Muafiyeti:

  ASB'de faaliyet gösteren yerli ve yabancı işletmeler üretim faaliyetlerinden doğan kazançları üzerinden %100 kurumlar vergisi veya gelir vergisinden muaf tutulmuşlardır.

 • Gümrük vergisi KKDF muafiyeti:

  ASB'de faaliyet gösteren firmalar KDV, gümrük vergisi ve %6 KKDF gibi gümrükle ilgili vergi ve gerekliliklerden muaf tutulmuşlardır.

 • Muhtasar Muâfiyeti:

  Ürettiği ürünlerin en az %85'ini Türkiye harici ülkelere satan üretim ruhsatı sahibi firmalar çalışanları için ödedikleri maaşları üzerindeki gelir vergisinden %100 muaftırlar.

 • Enflasyon muhasebesi imkanı:

  ASB'de alım-satım, stok değerleme ve muhasebeleştirme yatırımcı tarafından tercih edilirse  konvertıbl dövizlerle yapılmasına izin verildiği  için kullanıcılar enflasyondan olumsuz etkilenmezler.

 • Serbest kâr transferi

  Yabancı veya yerli tüm serbest bölge kullanıcıları, bölgede elde ettikleri kârlarının Türkiye'ye ve/veya yurtdışına izne tabii olmadan transferini yapabilirler.

Ticari Avantajlar

 • Türkiye'den ASB'ye yapılan satışlar ihracat sayıldığından, kullanıcılar Türkiye'den ihraç fiyatıyla KDV'siz mal alabilme şansına sahiptir.

 • ASB'de üretilen ürünler AB ülkelerinde serbest dolaşım statüsü taşımaktadır.

 • ASB'de zaman sınırlaması olmaksızın mal stoğu yapılabilir. Bu malların partiler halinde yurtiçine veya yurtdışına satışı yapılabilir.

 • Transit halinde olan mallar 'Serbest Bölge Genel Müdürlüğü'nden izin alınarak bölgeye girmeden diğer ülkelere sevk edilebilir. Barter yolu ile ticaret yapılabilir. Satılamayan veya defolu mallar, mal henüz T.C. gümrük sınırları içine girmediğinden, kolaylıkla mahrecine iade edilebilir.

 • ASB'de üretilen veya satın alınan, kısmen durumu değiştirilen hammadde, yarı mamül ve sanayi mallarının Türkiye'ye, yabancı ülkelere veya diğer serbest bölgelere satılmasında herhangi bir sınırlama yoktur. Nihai tüketim ürünlerinin çoğunluğunun Türkiye harici ülkelere satışı esastır.

Yatırım Avantajları

 • Hazır ve kaliteli altyapı

  ASB'de her türlü altyapı (elektrik, su, kanalizasyon, arıtma, yol,telefon) hazır durumdadır. ASB firmaları altyapı hizmetlerini vergisiz ve sanayi tarifesinden alırlar.

 • Yabancı sermayeye eşit imkanlar

  Yabancı sermayenin aradığı siyasi istikrarsızlıktan korunma, enflasyondan korunma gibi koşullar serbest bölgede sağlanmıştır. ASB'de faaliyet gösteren firmalar yüzde yüz yerli firmalar olabilecekleri gibi, aynı oranda yabancı firmalar da olabilir.

 • Mülkiyet hakkı

  ASB'de yerli ve yabancı yatırımcılar arazi ve/veya kapalı işyeri satın alabilirler. Herhangi bir sebepten dolayı kullanmadıkları alanları başka kullanıcılara satabilirler. ASB'de tapu harcı yoktur. ASB gayrimenkulleri tapu harcı ve emlak vergisinden istisnadır.

 • Basitleştirilmiş işlemler

  ASB'de yatırım formaliteleri asgari düzeydedir. Kullanıcı firmalar doğal olarak yatırım teşviği, dahilde/hariçte işleme izin belgelerinin sağladığı avantajlara sahiptirler ve bu avantajlardan Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne tam üyelik tarihine kadar faydalanırlar. Faaliyet ruhsatı almak sadece temel bilgileri ihtiva eden bir dosya sunulması şeklinde olup çok basittir. İnşaat proje, imar, iskan izinleri  bölge müdürlüğü tarafından verilir. Yine yabancı çalışma izin başvuruları bölge müdürlüğüne yapılır. 

 • Yüksek ve kaliteli işgücü potansiyeli

  Trakya Türkiye'nin en yoğun sanayileştiği bölgedir. Bu bakımdan yörede endüstri kültürü olan bir toplum oluşmuştur. 15 km. yakınındaki Çorlu, Çerkezköy ve Saray ilçeleri yoğun nüfusu nedeni ile yüksek istihdam potansiyeli sunmaktadır.

 • 2. El makine ithalinde serbestlik

  ASB'de yatırım yapacak olan firmalar vergisiz, hiçbir izne tabii olmadan yurtdışından 2. el, kullanılmış makine getirebilirler.

Alt Text
Mail Listesi Haberler, duyurular ve birçok gelişmelerden haberdar olmak için mail listemize kayıt olun.
Kayıt Ol